Izolacja dachu

Izolacja dachu pianą poliuretanową

Na izolację natryskową  dachu od góry składają się dwa rodzaje powłok. Po pierwsze – termiczna izolacja dachu pianką poliuretanową, po drugie – zabezpieczenie pianki powłoką przed działaniem promieni UV i warunkami atmosferycznymi. Pianka dachowa może zostać zabezpieczona powłoką malarską lub powłoką polimocznikową.

Warunki wykonania izolacji dachu

W celu wykonania izolacji należy dach oczyścić i usunąć luźne elementy starych podłoży, w tym usunąć zawilgocone warstwy (powierzchnia do natrysku mu być sucha). Jeśli konieczne są obróbki blacharskie czy instalacyjne (wentylacje, kominy), to również muszą zostać przygotowane przed aplikacją piany.

Izolacja dachu wykonywana jest w dni letnie, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. Przeciwskazaniem dla robót jest wysoka wilgotność powietrza i silny wiatr. Pianę aplikuje się warstwowo, co jest konieczne ze względu na wydzielanie ciepła podczas zachodzącego podczas aplikacji procesu spieniania.

Cechy piany dachowej

Izolację dachu wykonuje się pianą o zamkniętej strukturze komórek, przeznaczonej na dachy. Taki materiał posiada niski współczynnik przenikania ciepła, jest sztywny i odporny na ściskanie. Jest to materiał o najwyższej gęstości zapewniający wysoką odporność mechaniczną powłoki, dzięki czemu jest możliwy swobodny ruch pieszy na dachach. Materiał ten, jest też odporny na wodę i stanowi barierę hydroizolacyjną. Piany dachowe powinny posiadać klasę Broof(t1) w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny, co jest szczególnie badane podczas izolacji dachów w obiektach użyteczności publicznej.

Zalety izolacji pianą

Wśród zalet izolacji dachu pianką, warto wymienić takie jak: brak mostków termicznych (po aplikacji pianki powstaje bezspoinowa powłoka), termo i  hydroizolacyjność w jednej powłoce, szybki montaż. Piana jest materiałem efektywnym i prośrodowiskowym, dlatego z powodzeniem może być wykorzystywana przy termoizolacjach budynków finansowanych z funduszy ochrony środowiska.

Wśród szerokich zastosowań piany poliuretanowej w celu ociepleniowym, zewnętrzna izolacja dachu stanowi tylko jedną z możliwości wykorzystania. Ocieplenie natryskowe można z powodzeniem stosować do izolacji fundamentów, a także wewnętrznej izolacji hal i magazynów.